0
0

אירוח קבוצות מכל הארץ

השנה הצלחנו ל ארח  לפחות 30 קבוצות מכל הארץ מורים , מנהלים , גמלאים , צעירים ועוד ועוד