0
0
מוצרי יודאיקה
תפריט צד

תמונת טבע פראיכיסוי חלה

תמונת טבע פראי            כיסוי חלה

גודל 30/30 ס"מ                                    גודל 45/45

200 כולל מסגרת                                                    20 1