0
0

החזון שלנו

שילוב בני ובנות הקהילה האתיופית בקהילה הוותיקה בעיר באר שבע, עידוד הצמיחה האישית, גיבוש העצמאות והנעה בכל תחומי החיים - דימוי עצמי, קשר משפחתי, תעסוקה, לימודים ותחומים נוספים.

בנות קהילה אתיופית בעיר באר שבע עצמאיות מבחינה כלכלית וחברתית.

המטרות שלנו העצמת הנשים, הקניית כישורי חיים ומנטאליות של עבודה לצד עצמאות כלכלית וחברתית.

הפיכת נשים ללא רקע, ניסיון או ידע מקצועי כלשהוא לנשים עובדות, המתפרנסות בכבוד ובעלות מעמד משודרג בבית ובקהילה יצירת תשתית שתהפוך את מרכז התעסוקה ליצרני ורווחי ובכך להקטין את התלות מתרומות לאורך זמן לצד יכולת בהגדלת הפעילות השוטפת.